คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม : การขนส่งระหว่างประเทศ ( International Freight Forwarding )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม : การขนส่งระหว...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
26 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ( Rules of Origin )
3,900฿

หลักสูตรอบรม กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
2 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสิน...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
24 สิงหาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลู...

วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม (ครูลูกนัท)
23 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective warehouse and inventory management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
18 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
22 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Technique )
3,900฿

หลักสูตรอบรม เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีปร...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
15 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตรอบรม อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
3,900฿

หลักสูตรอบรม อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจา...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
22 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER) - Online Class
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร สุดยอด....

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
22 สิงหาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร (หลักสูตร 1 วัน)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วม...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
22 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึก...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
21 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวางแ...

ณรงค์ ตู้ทอง (อาจารย์)
18 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรม เทคนิคปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแอดมิน (How to close online sales)
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรม เทค...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
18 สิงหาคม 2566
หลักสูตรอบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Systematic Thinking for Logical Thinking to Successful Working )
3,900฿

หลักสูตรอบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
13 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)
1,800฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึก...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
18 ธันวาคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...