ลงทะเบียนคอร์สสัมมนา "ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)"

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน