การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ทิศทางธุรกิจ ยุค New Normal โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ทิศทางธุรกิจ ยุค New Normal โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย

รายละเอียด

พลาดไม่ได้ !!!! กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์และร่วมจับคู่ธุรกิจในหัวข้อ

                “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ทิศทางธุรกิจ ยุค New Normal โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย”

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ได้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเกิดกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ให้ความสนใจและพยายามแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่งสอดรับกับทิศทางการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เติบโตสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยพบว่าในด้าน Medical Tourism มีนักท่องเที่ยวจำนวน 3.6 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 41,000 ล้านบาท และด้าน Wellness Tourism มีนักท่องเที่ยวจำนวน 12.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 409,200 บาท

          “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรองรับการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง

          โดยจัดให้มีกิจกรรมการสัมมนา ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ | ทิศทางธุรกิจยุค New Normal - โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย" และจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นผู้ประกอบการนำร่อง ในการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ที่จะร่วมสร้างเส้นทางท่องเที่ยว และรวมกลุ่มการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

หัวข้ออบรม

1.การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

2.ทิศทางธุรกิจยุค New Normal

3.โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย

4.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นประเทศ

5.สร้างความเชื่อมั่นสู่การท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานสากลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6.ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน

7.ยกระดับเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างไร ให้ได้ตลาดการท่องเที่ยวมูลค่าสูง

8.พัฒนาการตลาดและจัดการขายเพื่อเป็น wellness destination


**สำหรับผู้ที่มีความพร้อม สามารถสมัครเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ เปิดโอกาสความร่วมมือให้พร้อมรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง - จำกัดเพียง 30 คู่ธุรกิจ เท่านั้น !!

***ในวันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar สมัครเลย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: กรมการท่องเที่ยว
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: คุณวาสนา 082-4502620

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 28 กันยายน 2564
  • เวลา: 08:30 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: ฟรี

Tags