โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจอาหาร"

โครงการหลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร 

       หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) การจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับร้านเจริญพุงโภชนา และ SCB Academy นี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจอาหาร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเปิดร้านอาหาร ณ ที่ตั้ง รวมถึงการเปิดร้านบนแอปพลิเคชั่น Robinhood โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรประกอบด้วย 
                ???? การเตรียมความพร้อม การหาตัวตน การสร้างจุดแข็ง สร้างความแตกต่าง และวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจอาหาร
                ???? Workshop การทำอาหารอย่างง่าย 2 เมนู
                ???? การถ่ายภาพและวิดีโอ ประกอบการเปิดร้านในแอปพลิเคชั่น Robinhood
                ???? การทำ digital marketing
                ???? การแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการร้านอาหารจริง
                ???? ศึกษาดูงานจากธุรกิจจริง 

รูปแบบการเรียน 
       เรียนแบบ onsite ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 5 วัน ดังนี้
                ???? วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566
                ???? วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
                ???? วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
                ???? วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 
                ???? วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
       
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
               ???? ผู้ที่สนใจเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
               ???? ผู้สมัครเรียนอาจมีผลิตภัณฑ์อาหารอยู่แล้ว หรือไม่มีก็ได้
               ???? ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 5,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 

หมายเหตุ            
              ???? กรณีท่านลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรฯ ตามข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ ท่านจะต้องรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริง และรับทราบพร้อมทั้งยอมรับว่าทีมผู้พัฒนาหลักสูตร จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร หรือดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมต่อไป
              ???? เมื่อท่านสมัครผ่านแบบฟอร์มนี้แล้ว ทีมงานจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านเพื่อแจ้งสิทธิ์การเข้าเรียนของท่าน ผ่านทาง e-mail ที่ท่านระบุไว้ ต่อไป 
              ???? หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน ผ่านทาง e-mail

              ???? กรณีท่านต้องการยกเลิกคอร์สเรียนหลังชำระเงินแล้ว ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ก่อนเริ่มเรียน
              ???? กรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงกำหนดเรียน หากท่านไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางหลักสูตรขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนและไม่คืนเงินค่าเรียน

              ???? กรณีมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 20 คน ทางผู้จัดมีความจำเป็นต้องขออนุญาตงดเปิดการเรียนการสอน และคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เรียน

ค่าใช้จ่าย

5,000฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ติดต่อ: จุ๊บ
โทรศัพท์: 0622614663

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 29 ตุลาคม 2566
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • บรรยาย: ณ สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ราคา: 5,000฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

สัมมนา Train the Trainer
ฟรี

สัมมนา Train the Trainer

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
8 กันยายน 3109