หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Trainer for Mentoring & Consulting)

หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Trainer for Mentoring & Consulting)

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล


   หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face และแบบกลุ่ม(Grouping) เทคนิคการโค้ช การสอน การจูงใจผู้เรียน วิธีการออกแบบหลักสูตรแต่ละหัวข้อสอนและการประเมินผลการฝึกอบรม

   หลังจากเข้าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพตนเอง มีการจัดการเป็นผู้สอนพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับทีมงาน สามารถเป็นวิทยากรในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรม


 1. บุคลิกภาพและคุณสมบัติผู้สอนที่ดี (The Best Mentoring &Teaching)
 2. เรียนรู้บุคลิกภาพ Personal Style & Personal Color
 3. เทคนิคการจูงใจและการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย (Generations)
 4. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาทีม (Mentoring)
 5. เทคนิคการโค้ชทีม (Coaching)
 6. อื่นๆ กรุณาสอบถามเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ครู  ผู้สอน วิทยากร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมออกแบบหลักสูตร
 • Senior เตรียมเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างาน พี่เลี้ยง 
 • หัวหน้าทีม  หัวหน้างาน  ผู้จัดการ

วันที่จัดอบรม


วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ที่ 23 - 24 เดือน พฤศจิกายน 2566 (2 วัน)

เวลาจัดอบรม


9.00 – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม


I-Residence Hotel Silom (ติด BTS ช่องนนทรี)

ราคาหลักสูตร/ท่าน


6,000.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 1. Scenario-Based Learning 
 2. Role Play 
 3. Workshop
 4. Showing & Presentation
 5. มอบใบ Certificate 

ค่าใช้จ่าย

6,000฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ติดต่อ: ปกรณ์วิชญ์/ตุ๊กตา
โทรศัพท์: 0914369887

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

 • จัดงาน: 23 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา: 09:00 - 16:30
 • ผู้บรรยาย: อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
 • บรรยาย: ณ สถานที่โรงแรม I – Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางออก2รถ BTS ช่องนนทรี)
 • ราคา: 6,000฿

Tags