สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

รายละเอียด

- การใช้แนวความคิด Lean หรือการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดความแออัดของแรงงานและแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี

- การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มาบริหารเวลารอคอยของพนักงานละการขนส่งในสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 084-438-9704

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 10 มิถุนายน 2564
  • เวลา: 10:00 - 15:30
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: ฟรี

Tags