สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

รายละเอียด

ขอเชิญ SME ไทยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียน+8 ปีงบประมาณ 2564


กิจกรรมสัมมนาเจรจาธุรกิจ

 1.นครราชสีมา วันที่ 20 ก.ค 2564

 2.อุดรธานี วันที่ 22 ก.ค 2564

 3.เชียงใหม่ วันที่ 30 ก.ค 2564

 4.พิษณุโลก วันที่ 5 ส.ค 2564

 5.สุราษฏร์ธานี วันที่ 17 ส.ค 2564

 6.สงขลา วันที่ 19 ส.ค 2564

 7.นนทบุรี วันที่ 24 ส.ค 2564

 8.กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค 2564


ในงานมี 2 กิจกรรมหลัก คือ

   1) การสัมมนาให้ความรู้ช่องทางการค้าการลงทุน

   2) การเจรจาธุรกิจกับ Buyer 4 ประเทศ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา

คุณสมบัติผู้ประกอบการ

 1.เป็นผู้ประกอบการ SME ไทย

        -เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

        -เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนกับส่วนราชการ เช่น วิสาหกิจชุมชน

 2.เป็นสมาชิก สสว. หรืออยู่ระหว่างการสมัครสมาชิก

 3.เป็นผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้า ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร และการเกษตรแปรรูป เครื่องสำอาง สมุนไพร สปา สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าและแฟชั่น เครื่องประดับค่าใช้จ่าย

ฟรี

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: สสว.และ ISMED
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 082 450 2623, 086-530-0663, 065-689-2959

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 20 กรกฎาคม 2564
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: ฟรี

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ
1,500฿

แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ

คุณเจียม ลือลั่น
23 เมษายน 2567