สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร  เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี


วัตถุประสงค์

1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง

2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน , กับหัวหน้าและลูกน้อง 

สื่อสาร  สร้างสรรค์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ  “การสื่อสารมิใช่เพียง  การส่งสาร”

   * จุดมุ่งหมายและเทคนิคของการสื่อสาร 

การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในทีม

ทิศทางและช่องทางการสื่อสารในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม

การส่งข่าวสาร

   * การนำเสนอและการพูดเพื่อขายความคิด

                     •  การสร้างความกล้าและเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ

                     •  การเตรียมการ - สร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ 

    * การเขียน   “เขียนให้เข้าใจ  จะได้ไม่เข้าใจผิด”

                     •  การวางแผนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน

    * 5 Factors เพื่อตรวจสอบการส่งข่าวสาร

การรับข่าวสาร

    * การฟัง      • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง

                     • บัญญัติ 10 ประการเพื่อการฟังที่ดี

    * การอ่าน และ นำไปปฏิบัติ 

การสื่อสารที่ส่งเสริมการประสานงานที่ดี

   * การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ

   * คำพูดที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ศิลปะการครองใจคน ...

   ...การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์ /บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ

ปัญหา - อุปสรรค ขัดขวางการสื่อสาร... ภาษาไม่พาสาร

วิธีปรับปรุงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บัญญัติ 10 ประการของการสื่อสารที่ดี

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่ 2 ก.ค 64

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา  2700  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าใช้จ่าย

2,700฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Simplex Training
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 2 กรกฎาคม 2564
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: 2,700฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรมช่างแอร์มืออาชีพ ติดตั้ง, ล้าง, ซ่อม เครื่องปรับอากาศทั้งแบบธรรมดาและอินเวอร์เตอร์ แบบมืออาชีพ
4,500฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรมช่างแอร์มืออาชี...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -
15 ธันวาคม 2566
การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด...สู่ Mindset ยุค 5G  (Mindset in 5G) (อบรม 12 ม.ค. 67)
3,900฿

การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด...สู่ Mindse...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
12 มกราคม 2567
โปรโมชั่น...ส่งท้ายปี 2023 CLEVERKIDS ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก * เรียนสนุก ในรูปแบบ online หรือ onsite ผ่าน Theme เรื่อง
3,400฿

โปรโมชั่น...ส่งท้ายปี 2023 CLEVERKIDS ศู...

รชยา
9 ธันวาคม 2566
Customer Approach to Effective Communication (อบรม 6 ธ.ค. 66)
3,900฿

Customer Approach to Effective Communica...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
6 ธันวาคม 2566
***ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร Logical Thinking to Success  (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)
3,900฿

***ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร Logical Thinki...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
18 ธันวาคม 2566
สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ   รุ่นที่ 2
399฿

สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ รุ่นที่ ...

อ.ปฤษฎี พงศ์ปารมี
16 ธันวาคม 2566