หลักสูตรอบรม Online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

หลักสูตรอบรม Online กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วมอบรม Onine หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกปฏิบัติ 2 วัน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Power BI

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ Microsoft Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboard และสร้างรายงานต่าง ๆ ได้

หัวข้ออบรม

     1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร

     2. เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

     3. พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขัน

มีการจัดอบรม Online 2 รุ่น

   - อบรม Onine รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

   - อบรม Onine รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: SeminarDD Academy
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 23 กรกฎาคม 2564
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: ฟรี

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร
2,900฿

หลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำ และวิธีสร้างแรง...

อาจารย์ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
23 พฤษภาคม 2567