หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ (The Effectiveness Key Performance Indexs)

หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ (The Effectiveness Key Performance Indexs)

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล


   หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนด KPIs เบื้องต้นมาบ้างแล้วระดับพื้นฐานหรือไม่เคยอบรมเรื่อง KPIs ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการจัดทำระบบประเมินผลในอนาคต

   เป็นการอบรมความรู้ขั้นพื้นฐานถึงระดับกลางเรื่องการประเมินผล แนวคิด ตัวอย่างตัวชี้วัดเป็นการบรรยายกึ่งฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับเปลี่ยน Activity เรียนรู้การกำหนดนำตัวชี้วัดรายบุคคลลง แบบฟอร์มประเมินผล (Performance Appraisal Form) ฝึกนำใบหน้าที่งานเขียน PIs ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน เรียนรู้ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงปริมาณ (Qualitative) เรียนรู้ตัวชี้วัดเป้าหมายแบบ ขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone) เรียนรู้ ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน (Hybrid) การกำหนดน้ำหนัก (Weight Score) เขียนคำอธิบาย (Definition) ฝึกปฏิบัติทดลองเขียนใน Workshop ย่อยเรื่อง KPIs

   เมื่อจบการอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากขึ้น คลายความวิตกกังวลเรื่องการประเมินผล KPI แบบเดิม มีความรู้เบื้องต้นการจัดทำ KPI ตรงตามสัมฤทธิ์ผลขององค์กร

   ในวันที่ 2 การอบรมอาจารย์วิทยากรจะตรวจทานชี้แนะข้อผิดพลาดจาก Workshop ส่วนที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้เป็นแบบวัดผลจริงได้ ตามดุลยพินิจองค์กร

หัวข้ออบรม


1. Pre-Test “เรื่องความรู้เบื้องต้นดัชนีชี้วัดผลงาน KPI” (Online Exam)

2. เรียนรู้แนวคิดและประเภทของ KPIs (Corporate,Department,Individual KPIs)

3. เปรียบเทียบความแตกต่าง Competency & KPIs กรณีศึกษา (Case Study) การประเมินผล   

4. ลำดับการเตรียมตัวและจัดทำ KPIs (Preparing for Implement to KPIs) 2 แบบ

   4.1) การวางกรอบ(The building blocks of KPIs) ตามหลัก  BSC

   4.2) การวางกรอบ(The building blocks of KPIs) ตามหลัก Action plan,MBO

5. เรียนรู้ประเภทและการเลือกกำหนดตัวชี้วัดผลงาน

   5.1) กำหนดเชิงปริมาณ (Qualitative)

   5.2) กำหนดแบบขั้นบันไดความสำเร็จ (Milestone)

   5.3) กำหนดแบบผสมผสาน (Hybrid)

6. อื่นๆ กรุณาสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่หลักรับผิดชอบงานระบบบริหารผลงานประจำปี
 • Senior ระดับหัวหน้างาน 
 • หัวหน้าทีม  หัวหน้างาน  ผู้จัดการ
 • ฝ่ายบริหาร

วันที่จัดอบรม


วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 (2 วัน)

เวลาจัดอบรม


9.00 - 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม


โรงแรม I – Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางออก2รถ BTS ช่องนนทรี)

ราคาหลักสูตร/ท่าน


6,000.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


1. Pre - Post Test

2. Scenario-Based Learning

3. Workshop

4. มอบใบ Certificate

ค่าใช้จ่าย

6,000฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ติดต่อ: ปกรณ์วิชญ์/ตุ๊กตา
โทรศัพท์: 0914369887

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

 • จัดงาน: 14 ธันวาคม 2566
 • เวลา: 09:00 - 16:30
 • ผู้บรรยาย: อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
 • บรรยาย: ณ สถานที่โรงแรม I – Residence สีลม กรุงเทพ (ติดทางออก2รถ BTS ช่องนนทรี)
 • ราคา: 6,000฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิ...

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
4 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)
2,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร มาเป็นผ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
21 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและให้บริการ 2023
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ...

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
20 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างาน...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
23 ธันวาคม 2566
IN - HOUSE TRAINING
25,000฿

IN - HOUSE TRAINING

อ.รุ่งนิกร สุมงคล
28 กุมภาพันธ์ 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
8 ธันวาคม 2566