การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

รายละเอียด

การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ
 2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ
 3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กร


หัวข้อการบรรยาย

 • ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการ
 • การนำค่านิยมไปใช้ในงานบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง
 • การนำค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการไปปรับใช้กับงานทรัพยากรมนุษย์
 • วิธีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเพื่องานบริการ
 • ขั้นตอนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
 • การประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
 • ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ
 • ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการกับคนในองค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ระดับบริหารของบริษัท
 2. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
 3. ส่วนงานด้านการบริการ


ค่าใช้จ่าย

3,800฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Simplex Training
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

 • จัดงาน: 8 สิงหาคม 2564
 • เวลา: 09:00 - 16:00
 • ผู้บรรยาย: ชญตว์ พรภัทรกานต์
 • บรรยาย: ณ สถานที่มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)
 • ราคา: 3,800฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม การพัฒนา Minds...

วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม
27 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
18 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
3,900฿

หลักสูตรอบรม Story Telling Communication...

ดร.ภคพร กุลจิรันธร
11 กันยายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร EQ & De...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
20 สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room
3,900฿

หลักสูตรอบรม อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะก...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทย...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
27 สิงหาคม 2567