การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

รายละเอียด

การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ
 2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ
 3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กร


หัวข้อการบรรยาย

 • ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการ
 • การนำค่านิยมไปใช้ในงานบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง
 • การนำค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการไปปรับใช้กับงานทรัพยากรมนุษย์
 • วิธีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเพื่องานบริการ
 • ขั้นตอนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
 • การประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
 • ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ
 • ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการกับคนในองค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ระดับบริหารของบริษัท
 2. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
 3. ส่วนงานด้านการบริการ


ค่าใช้จ่าย

3,800฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Simplex Training
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

 • จัดงาน: 8 สิงหาคม 2564
 • เวลา: 09:00 - 16:00
 • ผู้บรรยาย: ชญตว์ พรภัทรกานต์
 • บรรยาย: ณ สถานที่มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)
 • ราคา: 3,800฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

IN - HOUSE TRAINING
25,000฿

IN - HOUSE TRAINING

อ.รุ่งนิกร สุมงคล
28 กุมภาพันธ์ 2567