หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)

หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)

รายละเอียด

หลักสูตรมาใหม่ สอนโดยวิทยากรมากประสบการณ์ เนื้อหาแน่น หลักสูตร หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)
สถานที่
• รอบอบรม วันที่ 20 มีนาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 26 เมษายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 24 มิถุนายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 9 สิงหาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 20 กันยายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 24 ตุลาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 23 ธันวาคม 2566 09:00 - 16:00น

หัวข้ออบรม

     1. การบริหารตนเอง
            - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)
            - ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)
            - การพัฒนาตนเอง (Self Development)
Workshop  ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

     2. การบริหารทีม
            - ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
            - การบริหารเวลา (Time Management)
            - เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)
Workshop  การทำงานเป็นทีม

     3. การบริหารงาน
            - ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)
            - การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)
            - เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)
 Workshop  การบริหารงานแบบมืออาชีพ
     4. บทสรุป
            - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)
            - ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)
            - ถาม-ตอบ
            - สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
            - การบรรยาย  40%
            - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
            - กรณีศึกษา 10%     - ระดับหัวหน้างาน
     - ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

สนใจสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือโทร. 094-489-6364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
***สมัครหลายท่าน สามารถขอโปรโมชั่นพิเศษได้เลยคะ
***ทุกหลักสูตร สามารถจัดสำหรับองค์กรได้แบบ inhouse training ทั้งแบบ ออนไลน์ และไปสอนที่บริษัท ราคาอยู่ในงบประมาณ สอบถามฝ่ายจัดอบรมองค์กร (สัมมนาดีดี) ได้ที่ 094-489-6364

ค่าใช้จ่าย

3,900฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: SeminarDD Academy
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 23 ธันวาคม 2566
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
  • บรรยาย: ณ สถานที่
  • ราคา: 3,900฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

IN - HOUSE TRAINING
25,000฿

IN - HOUSE TRAINING

อ.รุ่งนิกร สุมงคล
28 กุมภาพันธ์ 2567