หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)

รายละเอียด

หลักสูตรมาใหม่ สอนโดยวิทยากรมากประสบการณ์ เนื้อหาแน่น หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
สถานที่
• รอบอบรม วันที่ 3 เมษายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 21 สิงหาคม 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 18 กันยายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 09:00 - 16:00น
• รอบอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2566 09:00 - 16:00น

เนื้อหาหลักสูตร
   1.  หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กรอบความคิด - การแสดงพฤติกรรม – ผลลัพธ์
   2.  ความหมายและความสำคัญของ Growth Mindset และ Fixed Mindset
   3.  5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
               - VDO “เรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ Mindset”
   4.  Workshop ประโยชน์ของ Growth Mindset
   5.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
   6.  แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
               - Inside Out Approach (การพัฒนาตนเองจากภายใน)
   7.  Work Shop “จับผิดความคิด Fixed Mindset”
               - Outside In Approach (การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายนอก)
   8.  Work Shop “ฝึกการชื่นชม และให้ Feedback”
   9.  การพัฒนาแนวความคิด เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ลักษณะการเรียนรู้
               - บรรยาย กรณีศึกษา  กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       1. หลักการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
       2. กรอบความคิดแบบ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       3. 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Growth Mindset และ Fixed Mindset
       4. แนวทางการพัฒนา Growth Mindset
              - Inside Out Approach
              - Outside In Approach
       5. การฝึกปฏิบัติวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนา Growth Mindset


    - พนักงานทุกระดับ

สนใจสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือโทร. 094-489-6364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
***สมัครหลายท่าน สามารถขอโปรโมชั่นพิเศษได้เลยคะ
***ทุกหลักสูตร สามารถจัดสำหรับองค์กรได้แบบ inhouse training ทั้งแบบ ออนไลน์ และไปสอนที่บริษัท ราคาอยู่ในงบประมาณ สอบถามฝ่ายจัดอบรมองค์กร (สัมมนาดีดี) ได้ที่ 094-489-6364

ค่าใช้จ่าย

3,900฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: SeminarDD Academy
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 094-489-6364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

 • จัดงาน: 4 ธันวาคม 2566
 • เวลา: 09:00 - 16:00
 • ผู้บรรยาย: อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
 • บรรยาย: ณ สถานที่
 • ราคา: 3,900฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
3,900฿

หลักสูตรอบรม Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบ...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
28 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเค...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
19 ธันวาคม 2566
Professional Training Officer (อบรม 20 ธ.ค.66)
4,500฿

Professional Training Officer (อบรม 20 ธ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
20 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนการตลาดสู่วิธีการขายด้วย Royalty and (E)-CRM
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์แผนกา...

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
22 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเค...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
19 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้อ...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
14 ธันวาคม 2566