การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

รายละเอียด

หัวข้ออบรม

  1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

  2.รายละเอียดร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ใน 5 สาขาอาชีพย่อย

        - นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก

        - ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย

        - ผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 02-218-1318

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 22 มิถุนายน 2564
  • เวลา: 13:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: ฟรี

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS - Class Room
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
12 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
8 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวางแ...

ณรงค์ ตู้ทอง (อาจารย์)
16 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างาน...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
23 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
1,800฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การตรวจ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
7 ธันวาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักส...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
13 ธันวาคม 2566