สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

รายละเอียด

หัวข้ออบรม

แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”

        สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง

    ๏  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง

    ๏  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม

การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา

    ๏  การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน

    ๏  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ

    ๏  7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๏  รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

    ๏  วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว

    ๏  เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน

    ๏  เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ

    ๏  วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ

    ๏  หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา

การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม

    ๏  เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน

    ๏  การเตรียมงาน (Preparation)

    ๏  โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)

    ๏  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)

แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่  7 ก.ค 64

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา 2,700  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ค่าใช้จ่าย

2,700฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Simplex Training
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 7 กรกฎาคม 2564
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: 2,700฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
25 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS - Class Room
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
21 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่  (Modern Inventory & Warehouse Management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลั...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักส...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
18 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Transportation and Distribution Management )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
23 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบกา...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
23 สิงหาคม 2567