สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

รายละเอียด

หัวข้ออบรม

แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

    ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”

        สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง

    ๏  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการพัฒนาให้ถูกทาง

    ๏  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และริเริ่ม

การวางแผนการสอน / แนะนำ และพัฒนา

    ๏  การวิเคราะห์และศึกษาความจำเป็นในการสอนงาน

    ๏  Phase : การจัดช่วงระยะเวลาและเนื้อหาการสอน /แนะนำ

    ๏  7 กุญแจสำคัญ  ไขสู่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๏  รูปแบบและการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

    ๏  วิธีการสอน / พัฒนาด้วยวิธี PROFIT METHOD วิธีการสอนงานและฝึกตัวต่อตัว

    ๏  เทคนิคการจูงใจ … ทำให้คนอยากเรียน

    ๏  เทคนิคการสอนงาน .. ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและทำได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาคน ด้วยวิธีการจูงใจ

    ๏  วิธีปฏิบัติการจูงใจเพื่อชี้นำการกระทำ

    ๏  หลัก Appeal and Reach สร้างขวัญกำลังใจ และพลังในการพัฒนา

การสอนงานกับผู้เรียนเป็นกลุ่ม

    ๏  เทคนิคการสอนด้วยการขาย / นำเสนอ ความคิด ต่อกลุ่มผู้เรียน

    ๏  การเตรียมงาน (Preparation)

    ๏  โครงสร้างของเรื่องที่จะสอน / นำเสนอ (Structure)

    ๏  การสอนและการนำเสนอ (Delivery)

แนวทางการประเมินผลการสอนงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สัมมนาออนไลน์ผ่าน zoom วันที่  7 ก.ค 64

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ราคา 2,700  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ค่าใช้จ่าย

2,700฿

หากคุณ มีคำถาม เพิ่มเติมติดต่อ

ผู้จัด: Simplex Training
ผู้ติดต่อ: ผู้จัดงาน
โทรศัพท์: 0944896364

ข้อมูลคอร์สสัมมนา

  • จัดงาน: 7 กรกฎาคม 2564
  • เวลา: 09:00 - 16:00
  • ผู้บรรยาย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  • บรรยาย: ไลฟ์สด
  • ราคา: 2,700฿

Tags

คอร์สสัมมนาที่คุณอาจสนใจ

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)
3,200฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การวิเค...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
19 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนากรอบความคิ...

อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
4 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ...

พลกฤต โสลาพากุล
15 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ  (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสิน...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
13 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและให้บริการ 2023
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ...

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
20 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างาน...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
23 ธันวาคม 2566