คอร์สสัมมนาการขาย

เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
1,500฿

เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4 ตุลาคม 2564
เทคนิคปิดการขายในยุค New Normal
1,500฿

เทคนิคปิดการขายในยุค New Normal

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 กันยายน 2564
การบริหารทีมงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายแบบยั่งยืน ( ครึ่งวัน )
1,500฿

การบริหารทีมงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 กันยายน 2564
หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)
1,500฿

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประส...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
6 ตุลาคม 2564
พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ( Professional Consulting Sales Skills )
2,500฿

พัฒนาทักษะการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาช...

วิทยากร ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
20 ตุลาคม 2564
เทคนิคปิดการขายและบริหารเป้าหมายสินค้าวิศวกรรมสำหรับ Sales Engineer (Techniques for closing sales and managing engineering product goals for Sales Engineer)
2,500฿

เทคนิคปิดการขายและบริหารเป้าหมายสินค้าวิ...

วิทยากร รัชเดช อติกนิษฐ (อ.เอ)
3 ตุลาคม 2564
งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)
2,100฿

งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1 ตุลาคม 2564
เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
ฟรี

เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 กันยายน 2564
หลักสูตร กางเทคนิค ปั๊มยอดขาย & ปั้นร้านให้ดัง ใน Shopee & Lazada
ฟรี

หลักสูตร กางเทคนิค ปั๊มยอดขาย & ปั้นร้าน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 สิงหาคม 2564
หลักสูตร ปั้นคอนเทนต์ ให้ยอดขายโต สวนกระแสเศรษฐกิจ
ฟรี

หลักสูตร ปั้นคอนเทนต์ ให้ยอดขายโต สวนกระ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 สิงหาคม 2564
SME ยุคดิจิทัลขายคล่องด้วย Online payment & Social platform
ฟรี

SME ยุคดิจิทัลขายคล่องด้วย Online paymen...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 สิงหาคม 2564
หลักสูตร ขายยังไง ให้ขายดี บนออนไลน์
ฟรี

หลักสูตร ขายยังไง ให้ขายดี บนออนไลน์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 สิงหาคม 2564
หลักสูตร “ONLINE Market Unlock เริ่มต้นง่าย ยอดขายปัง”
ฟรี

หลักสูตร “ONLINE Market Unlock เริ่มต้นง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 สิงหาคม 2564
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)
1,600฿

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมื...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 สิงหาคม 2564
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021
2,800฿

สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 สิงหาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...