คอร์สสัมมนาการผลิต

คอร์ส เครื่องสำอาง ออแกนิก
599฿

คอร์ส เครื่องสำอาง ออแกนิก

สุวิพร นันชัย
15 เมษายน 2566
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3,500฿

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิ...

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
26 ตุลาคม 2565
APQP & PPAP (การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต Advance Products Quality Planning (APQP) and Part Production Approved (PPAP)
2,000฿

APQP & PPAP (การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่...

ชัยมงคล ศิลธร
28 ตุลาคม 2565
สัมมนาฟรี Productivity Improvement
ฟรี

สัมมนาฟรี Productivity Improvement

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 มกราคม 2565
หัวข้ออบรม 2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural
ฟรี

หัวข้ออบรม 2021 Virtual Seminar on Machi...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 ตุลาคม 2564
หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-2020 (Codex)
2,500฿

หลักสูตร GHP & HACCP Requirements rev.5-...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
1,500฿

อบรมหลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 ตุลาคม 2564
How Digital Logistics Change the Asian Market
ฟรี

How Digital Logistics Change the Asian M...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 สิงหาคม 2564
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)
1,500฿

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Pl...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13 สิงหาคม 2564
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)
1,500฿

หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measure...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 สิงหาคม 2564
ข้อกำหนดมาตรฐาน FSSC22000 Version 5.1 Requirements
2,500฿

ข้อกำหนดมาตรฐาน FSSC22000 Version 5.1 Re...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564
ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
2,500฿

ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Vers...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 สิงหาคม 2564
หลักสูตรที่ 1 “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติด้วย PLC” ระดับที่ 1
ฟรี

หลักสูตรที่ 1 “งานประกอบอุปกรณ์ควบคุมเคร...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 สิงหาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการสินค้าคงค...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กรกฎาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...