คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร พิธีเปิด NRCT Open House 2021 : ด้านสังคมและความมั่นคง
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร พิธีเปิด NRCT Ope...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร “ รับมือ covid ระลอกใหม่ ให้ธุรกิจอยู่รอด ด้วย Data analytics ”
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร “ รับมือ covid ระ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 สิงหาคม 2564
การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองประกอบการส่งออก - นำเข้า ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ฟรี

การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตหนังสือ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
17 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร Digital Marketing Camp แคมป์การตลาดออนไลน์เพื่อสินค้า-บริการภาคใต้
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร Digital Marketing...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย
1,900฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการออกระเบีย...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
21 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมการเปลี่ย...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรไคเซ็นเพื่อการปรับ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
6 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการสินค้าคงค...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการโล...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
2,700฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็น...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
6 กรกฎาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...