คอร์สสัมมนาการจัดซื้อ

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 18 ต.ค. 66)
3,900฿

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
18 ตุลาคม 2566
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (Managing Vendors and Value Added Assessment)
4,300฿

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลง...

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
24 เมษายน 2566
การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ Negotiation for Modern Procurement & Supply
4,300฿

การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมั...

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
25 เมษายน 2566
อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)
2,100฿

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Over...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2 พฤศจิกายน 2564
อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
2,100฿

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Profe...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1 พฤศจิกายน 2564
หลักสูตร เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision)
1,500฿

หลักสูตร เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
3 พฤศจิกายน 2564
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)
2,100฿

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procureme...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24 สิงหาคม 2564
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)
1,500฿

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: S...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20 สิงหาคม 2564
นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
2,100฿

นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purch...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 สิงหาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการวางแผนการสั่งซื...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
6 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)
1,200฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการทำข้อตกลงในงานจ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)
1,900฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
1,900฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
12 กรกฎาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...