คอร์สสัมมนาการตลาด

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ทิศทางธุรกิจ ยุค New Normal โอกาสการท่องเที่ยวใหม่ของไทย
ฟรี

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ทิศทา...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 กันยายน 2564
ONE STEP TO GLOBAL BUSINESS หนึ่งก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba
ฟรี

ONE STEP TO GLOBAL BUSINESS หนึ่งก้าวสู่...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 กันยายน 2564
Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า
ฟรี

Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 กันยายน 2564
บุกตลาดออนไลน์แดนหมีขาวกับ OZON แพลตฟอร์มยอดฮิตของ RUSSIA
ฟรี

บุกตลาดออนไลน์แดนหมีขาวกับ OZON แพลตฟอร์...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564
โอกาสตลาด แนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคสินค้าเนื้อสัตว์จากพืช
ฟรี

โอกาสตลาด แนวโน้ม และความต้องการของผู้บร...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
3 สิงหาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร " FTA นำเกษตรไทย ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจ โอกาสการค้าไทยในปากีสถาน
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เข้าถึง เข้าใจ โอ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13 กรกฎาคม 2564
สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)
ฟรี

สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
10 มิถุนายน 2564
การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
ฟรี

การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26 มิถุนายน 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...