คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER
3,900฿

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
7 ตุลาคม 2565
ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา The Future of Intelligent Supply Chain for Thailand 2022
ฟรี

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา The Future of Inte...

Endro Partosoedarso, Witoon Charoenchaipaiboon
13 กันยายน 2565
Power Full Leadership and Employee Engagement
3,900฿

Power Full Leadership and Employee Enga...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
12 กันยายน 2565
หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement
3,900฿

หลักสูตร Power Full Leadership and Emplo...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
12 กันยายน 2565
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (4 ส.ค. 2565)
3,900฿

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (4 ส.ค. 256...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
4 สิงหาคม 2565
หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 22 ส.ค. 65)
4,500฿

หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
22 สิงหาคม 2565
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (อบรม 28 ส.ค. 65)
3,900฿

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (อบรม 28 ส....

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
28 สิงหาคม 2565
หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 2 ส.ค. 65)
3,900฿

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 2 ...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
2 สิงหาคม 2565
Smart Warehouse ( เทคโนโลยีและแนวโน้มธุรกิจคลังสินค้าในอนาคต)
ฟรี

Smart Warehouse ( เทคโนโลยีและแนวโน้มธุร...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
23 ธันวาคม 2564
อบรมฟรี หลักสูตร Lenovo Flexible Workforce เปลี่ยนจากออฟฟิสเดิมมาเป็นการทำงานยุคใหม่ได้อย่างไร?
ฟรี

อบรมฟรี หลักสูตร Lenovo Flexible Workfor...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 ธันวาคม 2564
การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ
ฟรี

การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
9 ธันวาคม 2564
หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
2,700฿

หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาต...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 ตุลาคม 2564
หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
1,500฿

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 ตุลาคม 2564
การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล (E-Document Management for ISO Standard)
1,500฿

การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
2,500฿

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 ตุลาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...