คอร์สอบรมฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 23-09-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 23-09-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
23 กันยายน 2566
FAA Orientation การเริ่มต้น และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ
ฟรี

FAA Orientation การเริ่มต้น และเรียนรู้ก...

คุญเบญจพร รอเรืองกุล CFP M1, FChFP, CHLP, MDRT, APFinSA, TNQA และ คุณธรากร ธาดากิตติชัย
16 กันยายน 2566
Tax Refund วางแผนภาษีดี มีเงินคืน..ชีวิตมั่นคง
ฟรี

Tax Refund วางแผนภาษีดี มีเงินคืน..ชีวิต...

คุญกุสุมา ศรีงามผ่อง MDRT, TNQA, Investment Consultant Single License หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Financial Advisor and Agent
9 กันยายน 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 09-09-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 09-09-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
9 กันยายน 2566
สัมมนา Train the Trainer
ฟรี

สัมมนา Train the Trainer

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
8 กันยายน 3109
The Next Frontier of Supply Chain Management with Nexus and Blue Yonder
ฟรี

The Next Frontier of Supply Chain Manage...

Mary Loo , Endro Partosoedarso , Witoon Charoenchaipaiboon
13 กันยายน 2566
The Next Frontier of Supply Chain Management with Nexus and Blue Yonder
ฟรี

The Next Frontier of Supply Chain Manage...

Mary Loo , Endro Partosoedarso , Witoon Charoenchaipaiboon
13 กันยายน 2566
FIN Talk 101
ฟรี

FIN Talk 101

คุณณัฐวุฒิ วงเยาวรักษ์ ผอ.ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์
2 กันยายน 2566
ตรวจสอบทรัพย์ก่อนการรับฝากขาย
ฟรี

ตรวจสอบทรัพย์ก่อนการรับฝากขาย

คุณวันทนีย์ เกษประไพรัตน์
24 สิงหาคม 2566
เสวนาฟรี ยกระดับธุรกิจสู่วิถีใหม่ จากโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)
ฟรี

เสวนาฟรี ยกระดับธุรกิจสู่วิถีใหม่ จากโคร...

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
25 สิงหาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 19-08-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 19-08-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
19 สิงหาคม 2566
Level-Up รู้ไว้ ใช่นายหน้า : กฎหมายผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ฟรี

Level-Up รู้ไว้ ใช่นายหน้า : กฎหมายผังเม...

ดร. วิทยา เรืองฤทธิ์
10 สิงหาคม 2566
ออกแบบชีวิตด้วยการวางแผนการเงินด้วยตัวคุณเอง
ฟรี

ออกแบบชีวิตด้วยการวางแผนการเงินด้วยตัวคุ...

คุณณัชณัฏฐ์ ลิ้มพิชัย FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
9 สิงหาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 08-08-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 08-08-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
8 สิงหาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 22-07-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 22-07-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
22 กรกฎาคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...