คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

หลักสูตรอบรม อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
7,500฿

หลักสูตรอบรม อบรม การตีความ และการประยุก...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
19 มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) อบรมในรูปแบบ Classroom
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเ...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
14 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เจาะลึก...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
24 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลั...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
3,900฿

หลักสูตรอบรม สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอาก...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
4 มิถุนายน 2567
หลักสูตรอบรม อบรม การขนส่งระหว่างประเทศ ( International Freight Forwarding ) อบรมในรูปแบบ Classroom ** มี work shop ทำใน Class**
3,900฿

หลักสูตรอบรม อบรม การขนส่งระหว่างประเทศ ...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
29 พฤษภาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การบริห...

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
24 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระ...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
3 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS - Class Room
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
21 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลังสินค้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การพัฒนาพนักงานคลั...

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
21 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนก...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
16 พฤษภาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักส...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
18 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requirements Planning )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อว...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
26 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร อบรมแม่บ้านสำนักงาน ยุคใหม่ หัวใจสะอาด
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร อบรมแม่บ้านสำนักงา...

วิทยากรมากประสบการณ์ ด้านแม่บ้าน
14 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบประเมินค่างาน เรื่องง่ายๆ ใครก็ทำได้ ( Job Evaluation and Classification )
3,900฿

หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบประเมินค่างาน ...

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
10 พฤษภาคม 2567

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...