คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสาร...

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
8 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective warehouse and inventory management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การเจรจ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
5 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)
1,950฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การตรวจ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
4 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - On line training
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
4 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ...

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
3 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระ...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
3 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคก...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
2 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Purchasing Officer)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
2 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) Zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การประเมินผล ติด...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
2 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
1 เมษายน 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบกา...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
23 สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การจัดทำ Training Roadmap แ...

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
29 มีนาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง (On line Class)
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ภาวะผู...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
27 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การบริหารจัดการ การควบคุมแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค (PEST Control and Management)
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การบริห...

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
25 มีนาคม 2567

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...