คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
1,500฿

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 ตุลาคม 2564
การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints )
1,500฿

การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลู...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
4 ตุลาคม 2564
The Guru ซีซั่น 3 ปันความรู้ จากกูรู สู่ตลาดโลก
ฟรี

The Guru ซีซั่น 3 ปันความรู้ จากกูรู สู่...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
9 กันยายน 2564
เลือกลงทุนแฟรนไซส์อย่างไรให้สำเร็จ...ยุค Covid-19
ฟรี

เลือกลงทุนแฟรนไซส์อย่างไรให้สำเร็จ...ยุค...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564
หลักสูตร อยู่กับวิกฤติ ด้วยการคิดนอกกรอบ
ฟรี

หลักสูตร อยู่กับวิกฤติ ด้วยการคิดนอกกรอบ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 สิงหาคม 2564
สำรวจความเครียดสะสมในตัวคุณ พร้อมวิธีสร้างสุขในภาวะวิกฤติ
ฟรี

สำรวจความเครียดสะสมในตัวคุณ พร้อมวิธีสร้...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 สิงหาคม 2564
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
2,700฿

การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18 สิงหาคม 2564
สัมมนาออนไลน์หลักสูตร NRCT Open House 2021 : แผนงานรองรับสังคมสูงวัย
ฟรี

สัมมนาออนไลน์หลักสูตร NRCT Open House 20...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
22 กรกฎาคม 2564
Big Data Architecture from Theory to Practice
ฟรี

Big Data Architecture from Theory to Pra...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ONE STEP TO GLOBAL BUSINESS หนึ่งก้าวสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba
ฟรี

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ONE STEP TO GLOBA...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
20 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรUpdate กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรUpdate กฎหมายประกั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการ S...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1,500฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : ก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กรกฎาคม 2564
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
2,700฿

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงา...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
1 กรกฎาคม 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...