คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

Best Practice งาน HR ของ Electrolux Thailand
1,050฿

Best Practice งาน HR ของ Electrolux Thai...

คุณกฤษฎ กอวิไล
19 กรกฎาคม 2566
เวิร์คช็อป จำลองการโจมตีด้วยอีเมลฟิชชิ่ง ฝึกซ้อมและทดสอบเพื่อให้พนักงานของท่านพร้อมรับมือกับการโจมตีอย่างได้ผล
1,000฿

เวิร์คช็อป จำลองการโจมตีด้วยอีเมลฟิชชิ่ง...

คุณณัฐรุจา ปานมา [Phishing Email Introduction], คุณชัยวุธ เตโชยบุตร [Workshop Processing], คุณวศิน พิชิตสุรกิจ [Workshop Advisor]
13 กรกฎาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
21 พฤศจิกายน 2566
Online by Zoom หลักสูตร กลยุทธ์เจาะตลาดการขายยุคใหม่ ตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal (Penetration Stratigies to keep up with the New Normal Behavior)
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร กลยุทธ์เจาะตลาดก...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
17 สิงหาคม 2566
หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (KYT Conceptual Training)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอ...

ไมตรี บุญขันธ์
1 พฤศจิกายน 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง)
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร เทคนิคก...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
26 ตุลาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค New Normal
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานท...

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
11 กันยายน 2566
หลักสูตรอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
5 กันยายน 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER) - Online Class
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร สุดยอด....

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
22 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ SMART MANAGER SKILLS ผู้บริหารระดับสูง - Online Class
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การพัฒนาทักษะการ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
12 กันยายน 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน SMART SUPERVISORY SKILLS - เรียนสด ผ่าน ระบบ Zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร การพัฒน...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)
6 ตุลาคม 2566
หลักสูตรอบรม อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา ( The Psychology of Perfect Sales ) - หลักสูตร เต็มวัน
3,900฿

หลักสูตรอบรม อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
16 สิงหาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา ( The Psychology of Perfect Sales ) ( ครึ่งวัน )
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกด...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
26 ตุลาคม 2566
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมอนไลน์ เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมอนไล...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
7 กันยายน 2566
Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดา...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
17 สิงหาคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...