คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

งาน Thailand Competitiveness Forum 2024
ฟรี

งาน Thailand Competitiveness Forum 2024

1. คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. คุณรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหาร สายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 4. คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ Chief Operations Officer , SCG Chemicals Public Company Limited 5. คุณวิศรุต เอื้ออานันท์ Chief Digital Mar Tech Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 6. ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผอ. ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)
6 มิถุนายน 2567
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
199,000฿

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทาง...

วิทยากรตรงตามหัวข้อในการบรรยาย
21 พฤษภาคม 2567
[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.10 “Soft Power Concept for Business Success”
ฟรี

[สัมมนา ฟรี] GSPN Update Ep.10 “Soft Pow...

อาจารย์พิศร เจนวาณิชยานนท์, ดร. วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์, คุณบัวสวรรค์ ชมภูพาฒ จาก ORBIT PEOPLE
19 ธันวาคม 2566
หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point
3,800฿

หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point

อาจารย์มาลินี การุณรังษีวงศ์
19 ตุลาคม 2566
หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (Leadership & People Skills)
4,600฿

หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (Le...

อ.อรพินท์ ธีรตระกูลชัย(โค้ชซันนี่)
19 กันยายน 2566
หลักสูตร The Media รุ่นที่ 4
159,000฿

หลักสูตร The Media รุ่นที่ 4

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ และอีกหลายท่าน
29 สิงหาคม 2566
สูตรสำเร็จการสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” ได้ใน 10 นาที
3,900฿

สูตรสำเร็จการสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” ได...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24 พฤษภาคม 2566
Sales Management บริหารงานขาย (สำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานขาย) (อบรม 29 พ.ค. 66)
3฿

Sales Management บริหารงานขาย (สำหรับผู...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
29 พฤษภาคม 2566
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่ “ใช่” เพื่อตอบโจทย์องค์กร ด้วย Competency & Behavior……….. (อบรม 24 พ.ค.66)
3฿

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่ “...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24 พฤษภาคม 2566
Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างคน” (อบรม 12 พ.ค.66)
3,900฿

Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างค...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
12 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๖ Medical Hub Version) RUN Skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
199,000฿

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทาง...

วิทยากรชั้นนำในประเทศ
29 มิถุนายน 2566
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
3,900฿

การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
5 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199,000฿

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทาง...

วิทยากรแนวหน้าทางการธุรกิจกิจทางการแพทยทั้งในและต่างประเทศ
29 มิถุนายน 2566
Right Brain Rise Brand
ฟรี

Right Brain Rise Brand

อ.ยอด ฉัตรชัย ระเบียบธรรม / โค้ชเอก นายศรัณญ อยู่คงดี / โค้ชตั้ม ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ / โค้ชใจ๋ นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
27 กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตร The Media (New Normal)
149,000฿

หลักสูตร The Media (New Normal)

คุณธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย คุณเดียว วรตั้งตระกูล และท่านอื่นๆ อีกมากมาย
30 มกราคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...