คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
1,500฿

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 ตุลาคม 2564
การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Leader
1,500฿

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Profession...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 ตุลาคม 2564
อบรมออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานด้วยการประยุกต์ PDCA (หลักสูตรครึ่งวัน)
1,500฿

อบรมออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาแ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness QCC activity ) - อบรมออนไลน์
2,500฿

อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก (THE ART OF PROACTIVE WORKING)
1,500฿

อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงาน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Time Management)
1,500฿

อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำด...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง
2,500฿

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LE...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 กันยายน 2564
Solutions For Tomorrow : Dow Sustainability to Tackle World Challenges
ฟรี

Solutions For Tomorrow : Dow Sustainabil...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5 ตุลาคม 2564
ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว ( FASTFIT FOR NEXT NORMAL Things to Do List )
ฟรี

ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว ( FASTFIT ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24 กันยายน 2564
SME COACH 4.0 Work From Anywhere
ฟรี

SME COACH 4.0 Work From Anywhere

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564
เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน
ฟรี

เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 กันยายน 2564
SME in the Next Normal – Bouncing Back from the Crisis
ฟรี

SME in the Next Normal – Bouncing Back f...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564
ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสู่ระบบการตรวจวินิจฉัยโควิด-19
ฟรี

ไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษสู่ระบบการตรวจวินิจ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8 กันยายน 2564
เตรียมพบกับการเปิดตัวหลักสูตร ในโครงการ E-Academy
ฟรี

เตรียมพบกับการเปิดตัวหลักสูตร ในโครงการ ...

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 3. คุณเฉลิมพล ปุณโณทก 4. คุณอารดา เฟื่องทอง 5. คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ 6. คุณพรรัตน์ อริยโชติมา
9 กันยายน 2564
Leadership in crisis management ผู้นำในภาวะวิกฤต
3,990฿

Leadership in crisis management ผู้นำในภ...

อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ
28 กันยายน 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...