คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ
ฟรี

การประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดก...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
9 ธันวาคม 2564
หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
2,700฿

หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาต...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 ตุลาคม 2564
หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
1,500฿

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25 ตุลาคม 2564
การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล (E-Document Management for ISO Standard)
1,500฿

การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทั...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
18 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
2,500฿

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
29 ตุลาคม 2564
หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
1,500฿

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16 ตุลาคม 2564
การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Professional Team Leader
1,500฿

การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ Profession...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
27 ตุลาคม 2564
อบรมออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานด้วยการประยุกต์ PDCA (หลักสูตรครึ่งวัน)
1,500฿

อบรมออนไลน์หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาแ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effectiveness QCC activity ) - อบรมออนไลน์
2,500฿

อบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพด้วยการดําเน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
28 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก (THE ART OF PROACTIVE WORKING)
1,500฿

อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงาน...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15 ตุลาคม 2564
อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( Time Management)
1,500฿

อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการลำด...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
8 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง
2,500฿

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LE...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
30 กันยายน 2564
Solutions For Tomorrow : Dow Sustainability to Tackle World Challenges
ฟรี

Solutions For Tomorrow : Dow Sustainabil...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5 ตุลาคม 2564
ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว ( FASTFIT FOR NEXT NORMAL Things to Do List )
ฟรี

ฟาสต์ฟิต ทุกวิกฤต ต้องปรับตัว ( FASTFIT ...

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24 กันยายน 2564
SME COACH 4.0 Work From Anywhere
ฟรี

SME COACH 4.0 Work From Anywhere

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ
14 กันยายน 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...