คอร์สสัมมนาสำหรับผู้บริหาร

หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point
3,800฿

หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point

อาจารย์มาลินี การุณรังษีวงศ์
19 ตุลาคม 2566
หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (Leadership & People Skills)
4,600฿

หลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (Le...

อ.อรพินท์ ธีรตระกูลชัย(โค้ชซันนี่)
19 กันยายน 2566
หลักสูตร The Media รุ่นที่ 4
159,000฿

หลักสูตร The Media รุ่นที่ 4

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ และอีกหลายท่าน
29 สิงหาคม 2566
สูตรสำเร็จการสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” ได้ใน 10 นาที
3,900฿

สูตรสำเร็จการสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” ได...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24 พฤษภาคม 2566
Sales Management บริหารงานขาย (สำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานขาย) (อบรม 29 พ.ค. 66)
3฿

Sales Management บริหารงานขาย (สำหรับผู...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
29 พฤษภาคม 2566
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่ “ใช่” เพื่อตอบโจทย์องค์กร ด้วย Competency & Behavior……….. (อบรม 24 พ.ค.66)
3฿

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานที่ “...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24 พฤษภาคม 2566
Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างคน” (อบรม 12 พ.ค.66)
3,900฿

Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสร้างค...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
12 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๖ Medical Hub Version) RUN Skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
199,000฿

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทาง...

วิทยากรชั้นนำในประเทศ
29 มิถุนายน 2566
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย
3,900฿

การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
5 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199,000฿

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทาง...

วิทยากรแนวหน้าทางการธุรกิจกิจทางการแพทยทั้งในและต่างประเทศ
29 มิถุนายน 2566
Right Brain Rise Brand
ฟรี

Right Brain Rise Brand

อ.ยอด ฉัตรชัย ระเบียบธรรม / โค้ชเอก นายศรัณญ อยู่คงดี / โค้ชตั้ม ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ / โค้ชใจ๋ นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
27 กุมภาพันธ์ 2566
หลักสูตร The Media (New Normal)
149,000฿

หลักสูตร The Media (New Normal)

คุณธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย คุณเดียว วรตั้งตระกูล และท่านอื่นๆ อีกมากมาย
30 มกราคม 2566
หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 15 ธ.ค. 65)
3,900฿

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 15 ธ...

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
15 ธันวาคม 2565
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 9 พ.ย. 65)
3,900฿

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหั...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
9 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 9 พ.ย. 65)
3,900฿

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหั...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
9 พฤศจิกายน 2565

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...