สัมมนาทั้งหมด

ติดตั้ง Solar Tracking ระบบเงินผ่อน (ไม่ต้องมีเงินก้อน)
ฟรี

ติดตั้ง Solar Tracking ระบบเงินผ่อน (ไม่...

อ. จิรายุ วิริยะพิบูล
25 พฤษภาคม 2567
Life's Tipping Point เพราะชีวิตเลือกได้ (ครั้งที่ 18)
ฟรี

Life's Tipping Point เพราะชีวิตเลือกได้ ...

คุณนณณ์ธชัย ไกรกฤษ์วณิชย์ Certifications & Training courses: AMERICAN BOARD OF NLP & NLP UNIVERSITY AMERICAN BOARD OF HYPNOSIS COURSE : Certified Financial Planner (CFP) CERITIFIED FELLOW CHARTERED OF FINANCIAL PLANNER (FChFP) ASSOCIATED FINANCIAL PLANNER THAILAND (AFPT)
25 พฤษภาคม 2567
ไลฟ์สด ???? ฟรี ซอฟท์พาวเวอร์: อำนาจที่มาจากคำพูด (Soft power)
ฟรี

ไลฟ์สด ???? ฟรี ซอฟท์พาวเวอร์: อำนาจที่ม...

จิรพัทร์ ชุติธาดากุล
21 พฤษภาคม 2567
อบรมฟรี การตั้งแนวคิดและจิตวิทยาการสื่อสาร สำหรับนายหน้าอสังหาฯ
ฟรี

อบรมฟรี การตั้งแนวคิดและจิตวิทยาการสื่อส...

คุณอุ้ม แพรวนภา กุลบุศย์
28 พฤษภาคม 2567
อบรมฟรี แต่งภาพด้วย Canva แบบ Flyer
ฟรี

อบรมฟรี แต่งภาพด้วย Canva แบบ Flyer

ครูเจ ไอทีแม่บ้าน
21 พฤษภาคม 2567
งาน Thailand Competitiveness Forum 2024
ฟรี

งาน Thailand Competitiveness Forum 2024

1. คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. คุณรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหาร สายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) 4. คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ Chief Operations Officer , SCG Chemicals Public Company Limited 5. คุณวิศรุต เอื้ออานันท์ Chief Digital Mar Tech Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 6. ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผอ. ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)
6 มิถุนายน 2567
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...
3,900฿

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... "Want...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
16 พฤษภาคม 2567
แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ
1,500฿

แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ

คุณเจียม ลือลั่น
23 เมษายน 2567
SALES BRAIN HACK แฮ็คสมองสร้างสุดยอดทีมขายทะลุเป้า
3,599฿

SALES BRAIN HACK แฮ็คสมองสร้างสุดยอดทีมข...

อาจารย์ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน
27 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
26 เมษายน 2567
หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความสุข”
3,500฿

หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความ...

ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
24 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร
2,900฿

หลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำ และวิธีสร้างแรง...

อาจารย์ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
23 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร
3,500฿

หลักสูตร "ทักษะ หัวหน้างาน ในการสอน และ...

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
8 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
3,900฿

หลักสูตรอบรม Story Telling Communication...

ดร.ภคพร กุลจิรันธร
11 กันยายน 2567
หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลั...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 มิถุนายน 2567

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...