สัมมนาทั้งหมด

Satang Plan Money Talk รอบ 11-10-2023
300฿

Satang Plan Money Talk รอบ 11-10-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
11 ตุลาคม 2566
หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ (The Effectiveness Key Performance Indexs)
6,000฿

หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ท...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
14 ธันวาคม 2566
หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Trainer for Mentoring & Consulting)
6,000฿

หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
23 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The Smart Personality & Adaptive Leadership)
3,500฿

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
10 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ (Present Like A Professional)
3,500฿

หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
10 พฤศจิกายน 2566
“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 18 ต.ค. 66)
3,900฿

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
18 ตุลาคม 2566
ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)
3,900฿

ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอ...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
10 ตุลาคม 2566
โครงการหลักสูตรระยะสั้น
5,000฿

โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจ...

คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 ตุลาคม 2566
โครงการหลักสูตรระยะสั้น
5,000฿

โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจ...

คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 ตุลาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 23-09-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 23-09-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
23 กันยายน 2566
FAA Orientation การเริ่มต้น และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ
ฟรี

FAA Orientation การเริ่มต้น และเรียนรู้ก...

คุญเบญจพร รอเรืองกุล CFP M1, FChFP, CHLP, MDRT, APFinSA, TNQA และ คุณธรากร ธาดากิตติชัย
16 กันยายน 2566
Tax Refund วางแผนภาษีดี มีเงินคืน..ชีวิตมั่นคง
ฟรี

Tax Refund วางแผนภาษีดี มีเงินคืน..ชีวิต...

คุญกุสุมา ศรีงามผ่อง MDRT, TNQA, Investment Consultant Single License หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Financial Advisor and Agent
9 กันยายน 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 09-09-2023
ฟรี

Satang Plan Money Talk รอบ 09-09-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
9 กันยายน 2566
สัมมนา Train the Trainer
ฟรี

สัมมนา Train the Trainer

อาจารย์ ชาญ ตระการศิลป์
8 กันยายน 3109
วันเดียว พูดเป็น
3,333฿

วันเดียว พูดเป็น

ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์)
7 ตุลาคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...