คอร์สสัมมนาสำหรับองค์กร

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)
2,600฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์หลักส...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
21 ธันวาคม 2564
Online by Zoom หลักสูตร งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)
2,100฿

Online by Zoom หลักสูตร งานขายต่างประเทศ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
24 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ขั้นตอน...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
26 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดา...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
26 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา ( The Hypnosis for prospect due ) ( ครึ่งวัน )
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกด...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
28 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
14 ธันวาคม 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร  :  เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally )
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร : เ...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
26 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
8 ธันวาคม 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรม การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยแอดมิน (How to close online sales)
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรม การ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
18 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)
2,100฿

Online by Zoom หลักสูตร งานขายต่างประเทศ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
24 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร ขั้นตอน...

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
26 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การสร้างแรงบันดา...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
26 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกดจิต พิชิตยอดขายแบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา ( The Hypnosis for prospect due ) ( ครึ่งวัน )
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ สะกด...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
28 พฤศจิกายน 2564
Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร อบรมออนไลน์ กลยุ...

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
14 ธันวาคม 2564
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร  :  เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally )
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร : เ...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
26 พฤศจิกายน 2564

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...