คอร์สอบรมมีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...
3,900฿

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... "Want...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
16 พฤษภาคม 2567
แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ
1,500฿

แผนการเงินอย่างง่ายสำหรับคุณ

คุณเจียม ลือลั่น
23 เมษายน 2567
SALES BRAIN HACK แฮ็คสมองสร้างสุดยอดทีมขายทะลุเป้า
3,599฿

SALES BRAIN HACK แฮ็คสมองสร้างสุดยอดทีมข...

อาจารย์ปรัชญ์ชนรรทน์ นิธิวาสิน
27 เมษายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
26 เมษายน 2567
หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความสุข”
3,500฿

หลักสูตร “จิตวิทยาในการใช้ชีวิตให้มีความ...

ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
24 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร
2,900฿

หลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำ และวิธีสร้างแรง...

อาจารย์ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
23 พฤษภาคม 2567
หลักสูตร
3,500฿

หลักสูตร "ทักษะ หัวหน้างาน ในการสอน และ...

อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
8 พฤษภาคม 2567
หลักสูตรอบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
3,900฿

หลักสูตรอบรม Story Telling Communication...

ดร.ภคพร กุลจิรันธร
11 กันยายน 2567
หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)
3,900฿

หลักสูตรอบรม การจัดการสินค้าคงคลังและคลั...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 มิถุนายน 2567
Online by Zoom หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทย...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
27 สิงหาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองและการทำงานอย่างมีความสุข - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร EQ & De...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
20 สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า ( Sales Planning & Sales Forecast Analysis ) อบรมในรูปแบบ Classroom
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร : เทคนิคการพยากรณ์...

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
25 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
1,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
18 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร พัฒนาคว...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
16 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและให้บริการ 2024
4,200฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ...

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
29 มีนาคม 2567

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...