คอร์สอบรมมีค่าใช้จ่าย

Satang Plan Money Talk รอบ 11-10-2023
300฿

Satang Plan Money Talk รอบ 11-10-2023

คุณเจียม ลือลั่น FchFP จากสถาบันการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA)
11 ตุลาคม 2566
หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ (The Effectiveness Key Performance Indexs)
6,000฿

หลักสูตร เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ท...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
14 ธันวาคม 2566
หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train to the Trainer for Mentoring & Consulting)
6,000฿

หลักสูตร วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ (Train...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
23 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The Smart Personality & Adaptive Leadership)
3,500฿

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ (The...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
10 พฤศจิกายน 2566
หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ (Present Like A Professional)
3,500฿

หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ...

อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
10 พฤศจิกายน 2566
“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 18 ต.ค. 66)
3,900฿

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน...

อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
18 ตุลาคม 2566
ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)
3,900฿

ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอ...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
10 ตุลาคม 2566
โครงการหลักสูตรระยะสั้น
5,000฿

โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจ...

คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 ตุลาคม 2566
โครงการหลักสูตรระยะสั้น
5,000฿

โครงการหลักสูตรระยะสั้น "การจัดการธุรกิจ...

คุณภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ เจ้าของร้านเจริญพุงโภชนา,วิทยากรจาก SCB Academy,คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 ตุลาคม 2566
วันเดียว พูดเป็น
3,333฿

วันเดียว พูดเป็น

ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์)
7 ตุลาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 9 sep 2023
500฿

Satang Plan Money Talk รอบ 9 sep 2023

เจียม ลือลั่น
2 กันยายน 2566
หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point
3,800฿

หัวข้อสัมมนา.....ถอดรหัส 30 pain point

อาจารย์มาลินี การุณรังษีวงศ์
19 ตุลาคม 2566
Satang Plan Money Talk รอบ 23-08-2556
500฿

Satang Plan Money Talk รอบ 23-08-2556

เจียม ลือลั่น
23 สิงหาคม 2566
หลักสูตร การบริหารงานการขายเชิงรุก(Pro-active Sales Management)
4,600฿

หลักสูตร การบริหารงานการขายเชิงรุก(Pro-a...

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลณ์กุล
22 สิงหาคม 2566
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective warehouse & inventory
4,600฿

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสิน...

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22 กันยายน 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...