คอร์สอบรมมีค่าใช้จ่าย

COMPUTER COURSE for kids กค.- สค. 2567
3,500฿

COMPUTER COURSE for kids กค.- สค. 2567

cleverkids
22 กรกฎาคม 2567
การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า OEE ด้วย Appsheet รุ่นที่ 6
2,900฿

การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า OEE ด้วย Apps...

1. อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Maintenance Engineering, Productivity บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 2. อาจารย์ศรัณยู สัจจโภชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 3. อาจารย์ก่อโชค ภัททิยธนี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Maintenance Engineering, Productivity บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
23 สิงหาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญของกฎหมายศุลกากร
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญของก...

ดร.ฉัตรพล มณีกูล
31 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Transportation and Distribution Management )
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการขนส...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
19 สิงหาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) Zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การประเมินผล ติด...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
30 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมตาม ISO 26000 (Social Responsibility Style ISO 26000)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสั...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
30 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้อ...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
26 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหรับนักจัดซื้อ ( Deep in Sourcing /Selection/Assessment /Agreement for purchasing officer)
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร เจาะลึก การค้นหา...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
26 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3,300฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตร นักจัดซ...

อนันต์ วชิราวุฒิชัย
25 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - On line training
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - On line training
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไ...

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
25 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดทำ ควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบ ISO 9001:2015
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การจัดทำ ควบคุมเอก...

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ
21 ตุลาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ (Spare Part Inventory Management) - หลักสูตร 1 วัน
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการสิน...

อนันต์ ดีโรจนวงศ์
24 กรกฎาคม 2567
Online by Zoom หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making) อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
2,500฿

Online by Zoom หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที...

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
23 กรกฎาคม 2567
หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการอาหารปลอมปน (Food Fraud) และภัยคุกคาม (Food Defense)
3,900฿

หลักสูตรอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการอาห...

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
23 กรกฎาคม 2567

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...