คอร์สสัมมนาการขาย

หาเงินด้วย ไลฟ์ทิพย์ ติ๊กต๊อก
ฟรี

หาเงินด้วย ไลฟ์ทิพย์ ติ๊กต๊อก

ซ้อ.ออร่า
13 กรกฎาคม 2567
How to Become Micro Influencer
3,900฿

How to Become Micro Influencer

อ.ป๊อป ปรีดี, คุณ Soda Chic , ครูลูกแก้ว
13 กรกฎาคม 2567
HOW TO BECOME A MICRO INFLUENCER
3,900฿

HOW TO BECOME A MICRO INFLUENCER

อ.ป๊อป ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, โซด้า Soda Chic, ครูลูกแก้ว วริศรา บำรุงเวช
15 มิถุนายน 2567
PRODUCT GOING VIRAL
3,900฿

PRODUCT GOING VIRAL

อ.สืบสาย อ.กิตติชัย อ.นพวินทร์ อ.วรชาติ อ.อริญชย์ อ.ธิติพล
8 มิถุนายน 2567
หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...
3,900฿

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... "Want...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
16 พฤษภาคม 2567
อบรมฟรี - การวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับนายหน้า
ฟรี

อบรมฟรี - การวิเคราะห์ลูกค้าสำหรับนายหน้...

คุณวันทนีย์ เกษประไพรัตน์
13 กุมภาพันธ์ 2567
การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ
3,900฿

การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
18 ธันวาคม 2566
หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด
3,900฿

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความ...

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
11 ธันวาคม 2566
ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)
3,900฿

ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอ...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
10 ตุลาคม 2566
ตรวจสอบทรัพย์ก่อนการรับฝากขาย
ฟรี

ตรวจสอบทรัพย์ก่อนการรับฝากขาย

คุณวันทนีย์ เกษประไพรัตน์
24 สิงหาคม 2566
หลักสูตร การบริหารงานการขายเชิงรุก(Pro-active Sales Management)
4,600฿

หลักสูตร การบริหารงานการขายเชิงรุก(Pro-a...

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลณ์กุล
22 สิงหาคม 2566
พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย (อบรม 10 ต.ค .66)
3,900฿

พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย (อบรม 10 ต.ค ....

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
10 ตุลาคม 2566
Level-Up รู้ไว้ ใช่นายหน้า : กฎหมายผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ฟรี

Level-Up รู้ไว้ ใช่นายหน้า : กฎหมายผังเม...

ดร. วิทยา เรืองฤทธิ์
10 สิงหาคม 2566
Sales Planning & Sales Forecast Analysis การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย (อบรม 17 ส.ค.66)
7,900฿

Sales Planning & Sales Forecast Analysis...

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
17 สิงหาคม 2566
หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM
3,900฿

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ...

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
21 กรกฎาคม 2566

คอร์สสัมมนา มาแรง

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องาน...

 • ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

  ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กั...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 “ SMART HEALTHCARE TECHNOLOGY ”

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

  การขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อ...

 • โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA รุ่นที่ 4 จังหวัดนครพนม

  โครงการ: ครบเครื่องเรื่องการค้...

 • สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (DIProm)

  สู้วิกฤติโควิด-19 แบบดีพร้อม (...

 • โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

  โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำ...

 • โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร

  โครงการ สัมมนาฯ หลักสูตร "เกษต...

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร...

 • สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการลงทุน และเจรจาธุรกิจ กับ Buyer จาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมา ใน 8 จังหวัด

  สัมมนาเจาะลึกช่องทางการค้าการล...

 • การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา

  การประชาพิเคราะห์ผลการจัดทำมาต...

 • การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม ระยะเวลาฝีกอบรม 30 ชั่วโมง

  การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูม...

 • การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในยุค next normal ด้วย Universal Design

  การปรับปรุงโรงแรม รองรับนักท่อ...

 • WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

  WORKSHOP - Scale Up 20 แพทย์แผ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเคล็ดลับ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคกา...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรเจาะลึก ...

 • สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

  สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรนักจัดซื...